Människan har alltid velat färdas över vatten, och när båtar började användas öppnades nya möjligheter. Resandet med båt var något som kom att underlätta transporten av varor och som skapade förbindelser och handel med andra delar av världen, fler och fler områden knöts samman just genom handeln. Betydelsen av båtens inflytande och dess framsteg blev allt större genom historien då världen kom att kopplas samman mer och mer i sina avlägsna punkter, havsgående skepp och fartyg kom att tillåta en mer sammanknuten handel än någonsin.

Båtarna och deras utveckling har genom historien spelat en enorm roll för världens samhällen och deras ekonomiska bidrag genom handeln, med import och export av råvaror öppnades nya marknader med nya produkter som aldrig skådats tidigare i lokalområdet. Tekniken har ständigt fört båtarna framåt, bokstavligen talat, från vinddrivna segelbåtar och fartyg till ångdrivna skepp har vi idag kommit fram till bränsledrivna fartyg som tar sig fram i alla väder, till alla hamnar i hela världen. Idag är handeln global och dagens fartyg når alla hamnar i världen, vilket innebär att alla länder kan handla med varandra genom havsrutter, med den globala uppvärmningen öppnas nu även rutter genom Arktis!

Denna sida handlar om båtar och deras utveckling samt deras hamnar, vilka typer som finns av båtar och hamnar, men du får också reda på vilka ändamål de olika båtarna och hamnarna har. Även båtarnas konstruktion tas upp, hur och var de byggs, av vilka material och hur detta har skiljt sig åt genom historien. En del båtar är anpassade för privatpersoner, för industrier eller för handel, medans hamnarna är utformade för att ta människor eller material från en punkt till en annan via båt. Gemensamt är att båtarna och hamnarna underlättar resandet, med transport mellan kortare eller större områden. Andra resealternativ via land eller luft kan vara mer kostsamt och ineffektivt. Att skeppa varor och människor med båt tillåter en större mängd frakt per gång att lastas ombord vid hamnar och lastas av vid slutdestinationen på ett effektivt, säkert och kostnadseffektivt sätt.