När du hör ordet casino på vatten, kan du börja tänka på att det skulle finnas slot-maskiner och bord ute i vattnet, men det är inte helt sant. casino på vatten kan betyda två olika saker. För det första kan det innebära att man har börjar ha casino på fartyg och färjor som åker fram över vattnet och att man på så sätt har casino på vatten.

Fartygen idag ser inte ut som de gjorde förr, då hade man kanske bara sittplatser i båten och man hade inte så mycket att underhålla sig med på resan, som kunde ta några dagar. Idag ser det lite annorlunda ut, fartygen kan se ut som riktiga hotellrum, ha restauranger och gym, allt vad en person kan tänkas behöva. På senare år har kryssningsfartyg börjat ha underhållning som konserter med kändisar. Det är inte omöjligt att de har Casino där man kan ta del av Casino Bonus och en arkad avdelning för barnen också.

För det andra kan casino på vatten betyda är att man skulle kunna bygga casino på just vattnet eller ett undervattenskasino. Det har genom åren byggts bostadshus långt ute i vattnet på pelare där man behöver antingen en gångbro eller en eka för att ta sig över. Att bygga hus på vatten har visat sig bli populärare på senare år och det är en bra lösning om vi inte har mer plats på land eller om marken på land riskerar att falla. Undervattenshus är ovanliga men de kan vara en stor upplevelse. Att bygga casino på eller under vatten, kan vara ytterligare en upplevelse.

Om vi tänker efter noga, går det att spela casino på vatten, om man exempelvis åker ut med sin båt och spelar casino på sin mobiltelefon eller dator. Detta har blivit möjligt sedan Casinon flyttade in på nätet.