För industriell handel och frakt krävs särskilt byggda fraktfartyg ämnade för att transportera stora mängder råvaror eller produkter från destinationer mellan regioner eller över hela världen. Med en världslig utbyteshandel via fraktfartyg kan industrier lättare få tag på material, råvaror och produkter som krävs för att driva en industri, eller för ett land att fungera. T.ex. behöver de flesta länder massiva mängder olja och bränsle för att driva sina fordon. Oljefartygen är särskilt byggda för detta. De åker från landet där oljan tas upp, antingen från land och sedan körs oljan till hamnarna eller via oljeriggar ute till havs där oljefartygen tar upp oljan. Sedan skeppas den och säljs till sin köpare någonstans i världen. Industrierna är starkt beroende av fraktfartyg som kan transportera deras produkter och råvaror mellan länder, över hav, vilket ofta är det billigaste sättet att frakta stora mängder på.

Dessa enorma skepp kostar hundratals miljoner eller flera miljarder att bygga och är ett projekt endast storföretagen har råd med. Fördelarna jämfört med transport via land eller luft är delvis miljön då utsläppen inte är lika stora som för flygplanen, däremot tar det längre tid med fartyg att skeppa varor. Idag är handeln starkt centrerad kring fartygsfrakt som kan vara billigare eller till och med gratis från Asien till Sverige. En privatperson kan köpa en vara och få den levererad inom ett par veckor till ett fåtal månader utan fraktkostnader. Då fartyget bär med sig så många varor redan är det lönt att inte ta ut frakt för handeln, eller företaget som anlitar fraktfartyget har en gemensam kostnad för alla sin produkter som skeppas och slås ut över mängden, vilket minimerar kostnaden. Skeppen anländer oftast till ländernas storhamnar som tar emot fartygets containrar för att sedan frakta de individuella containrarna eller paketen vidare med lastbil eller tåg genom landet till kunden som beställt varan.