Det finns också hamnar som är specifikt byggda för industriellt användande och är privatägda eller statligt ägda, vilket innebär att allmänheten inte får använda hamnen. Det finns många typer av hamnar för kommersiell och industriell användning, vissa är bara ett steg i färden mot slutdestinationen, medans andra är en del av den industriella processen.

  • Skogsindustrin har tidigare historiskt sett transporterat stockar med flodströmmen. Men där strömmar inte finns och där båt är ett bättre alternativ än transport med lastbil eller tåg, så är det värt att transportera stockar med båtar som tippar av lasten vid träindustrins hamn eller ankomstcentral.
  • Malm och andra råvaror kräver också specifika hamnar för sin industri där kranar med skopor, eller grävmaskiner och hjullastare lastar särskilda fraktfartyg som är konstruerade med jättelika utrymmen. Dessa fartyg kan rymma hundratusentals ton av malm och råvaror, och har även egna kranar för att lasta av lasten, eller en funktion att tippa av sin last med en slags container som kan roteras för att tömma lasten.
  • Olja kräver hamnar som inte liknar andra hamnar, dessa är dels oljetorn där oljan pumpas upp ur under havsbottnen in i ett fartyg. Fartyget tar sedan oljan till särskilda hamnar där oljan sådan pumpas över i silos där den sedan kan hanteras för vidare distribution och raffinering.
  • Frakthamnar hör till de största hamnarna i världen och är knutpunkter för den globala handeln. Hamnarna tar emot varor från skepp som är specifikt byggda för att transportera vanligtvis containrar med produkter. För att lasta på och av containrar och andra stora varor så används enorma kranar som enkelt flyttar sakerna på och av fartygen. Väl vid hamnen lastas containrarna på nästa fraktfartyg för att ta dem till sin slutdestination. Frakthamnarna hanterar inte bara skepp, till och från de stora hamnarna går det också tåg och lastbilar för att underlätta importen och exporten ifrån staden, eller till och med från hela landet, om landet är starkt handelsberoende.