En hamn är en anpassad konstruktion intill vattnet, människogjord och menad att ta emot och skicka iväg båtar ifrån. Hamnens storlek och vattnets tillgänglighet och storlek intill hamnen avgör vilka slags båtar samt hur stora båtar hamnen kan hantera och ta emot. Ofta placeras hamnar i eller intill städer för en effektiv import och export av varor till och från staden, samt även en enklare tillgänglighet för resandet till och från staden. Båtar byggs och anpassas för att kunna ankomma till hamnarna. Om det är en fraktbåt är de oftast vid större storlek långa och kräver därmed en lång hamn att kunna stanna vid för att lastas på och av med råvaror och materiel.

Hamnar har flera olika användningsområden. Många hamnar är delvis till för att lagra saker i väntan på att bli skickade vidare av ett annat fartyg. Ett lagrande inom hamnens skyddade område innebär en säkerhet mot potentiella skador och förluster av företagens varor. Hamnarna fungerar också som ankomstpunkt för båtarnas resande folk; turister och privatpersoner samt andra som anländer. Vissa hamnar har vänthallar och terminaler utrustade med väntplatser, butiker och restauranger för dem som behöver vänta längre på sina båtar. Personal fungerar som säkerhet för egendom och service för alla som besöker hamnen.

Socioekonomiskt sett ger hamnar en stor ekonomisk potential och har en stor betydelse för staden, samhället och landet som de placeras i. Hamnar tillåter en ökad handel mellan orter, länder och världsdelar genom att underlätta import och export av varor. Det går till och med att frakta bilar, bussar och lastbilar via färjor via hamnarna, hamnen blir en smart lösning för att ta sig från land till land. Hamnar underlättar också för semester och resandet på ett billigt och socialt sätt. Man kan även ta med sig sin bil. Den största nackdelen med båtresandet är tiden det tar att resa med båt jämfört med flyg.