Privathamnar kan vara så små som en liten brygga eller ett betongfundament. Privatpersoner som bor vid öar har ofta ett måste av att använda båt då inga bilar går att ta in till fastlandet. Båten kräver en slags hamn, om man bor precis intill vattnet har man oftast en egen brygga, eller en gemensam brygga för ett större samhälle där alla kan ha sin båt. En gemensam brygga ger också en större säkerhet mot tjuvar och annat då gemensamma bryggor kan vara vaktade eller ha en större koll än vad en egen brygga har.

Militärhamnar är helt bundna till militären och får inte användas av någon annan, om inte annat uppges, att ens komma nära vissa militära områden kan innebära hårda straff som påföljd, allt från böter till fängelse eftersom militära skyddsområden är skyddade enligt lag. Militärhamnar kan fungera som transportpunkt, där militära resurser lastas på och av för nästa destination, eller också som en bas för militärens marina delar. En sådan bas kan beroende på landet och storleken av landets militär vara en hamn som huserar allt från små militärbåtar för ett fåtal personer till ubåtar, större fartyg, svävare och hangarfartyg. Ubåtar har dock ofta egna skyddade betongkonstruktioner som hamnar. Hangarfartyg är det endast några länder i världen som har, och dessa fungerar som ett havsgående flygfält, med tusentals personer ombord samt massor av flygplan och helikoptrar.

Militären kan också vid kristider eller övningar komma att använda civila hamnar för att med tvång eller samarbete utnyttja de färjor eller båtar som finns där samt kunna ankomma med eller skicka iväg alla möjliga resurser som kan behövas vid en sådan situation. Ett exempel som i skrivande stund var ganska nyligen var när den svenska militären övade tillsammans med färjorna som går från Stockholmsområdet, Nynäshamn, för att öva på att skicka trupper fram och tillbaka från Gotland vid ett simulerat försvar av Gotland.